eBook Phan Khôi ↠ ↠ Việt ngữ nghiên cứu PDF/EPUB Ã Việt ngữ

việt ebok ngữ epub nghiên pdf cứu free Việt ngữ pdf Việt ngữ nghiên cứu PDFHo đâu ra đó làm một việc tổng hợp thì rất khó Bí là tại đó Phải làm việc phân tích trước phân tích tỉ mỉ kẽ còi rồi bấy giờ làm việc tổng hợp thì có lẽ dễ hơnVì như thế tôi bỏ cái dã tâm 1 viết sách ngữ pháp mà đi làm cái việc phân tích tức là tám bài sau trong sách này năm 1950 đã do Hội xuất bản bằng ty pô đề nhan sách là Tìm tòi trong tiếng ViệtTừ 1951 về sau tôi không còn làm việc ngữ ngôn văn tự nữa việc nghiên cứu bỏ dởNay nhân thắng lợi hòa bình trở về thủ đô Hà Nội bèn góp lại những công trình nghiên cứu trong hai năm in thành một cuốn sách phụ lục cái thuyết trình về ngữ pháp ra sau cùng đổi tên mới là Việt ngữ nghiên cứuTrước kia sau khi in ly tô hay ty pô xong tôi có thấy trong bài mình viết còn có chỗ nào sai sót thì điền bổ thêm vào; và hiện nay trước khi ra cuốn sách này tôi còn thấy cái gì đáng nói nữa cũng có nói thêm Cả hai sự bổ túc ấy thuộc về bài nào thì để sau bài ấy chung dưới một cái đầu đề nhỏ là Viết thêm về sau Những mẩu viết thêm ấy hoặc có ghi đủ địa điểm và ngày tháng hoặc chỉ ghi năm mà thôi là tùy lúc bấy giờ có ý cẩn thận hay cẩu thả nhưng đều để nghiệm thấy tư tưởng m?.

eBook Phan Khôi ↠ ↠ Việt ngữ nghiên cứu PDF/EPUB Ã Việt ngữ

[Reading] ➸ Việt ngữ nghiên cứu ➮ Phan Khôi – Motorrad-100.de TựaNăm 1948 ở trong Đoàn Văn hóa kháng chiến Xuân Áng Phú Thọ tôi nhân đọc cuốn Tân uốc văn ngữ pháp của Lê Cẩm Hy toan dựa theo viết một cuốn ngữ pháp tTựaNăm 1948 ở trong Đoàn Văn hóa kháng chiến Xuân Áng Phú Thọ tôi nhân đọc cuốn Tân uốc văn ngữ pháp của Lê Cẩm Hy toan dựa theo viết một cuốn ngữ pháp tiếng Việt mà cứ lúng túng mãi không xử lý được nhiều trường hợp rắc rối trong ngôn ngữ nên chưa viết đượcTuy vậy cái đại cương của ngữ pháp thì tôi thấy như mình đã nắm được nhân tháng bảy năm ấy có Hội nghị Văn hóa toàn uốc ở Đông Lĩnh tôi có bài thuyết trình Một phương pháp dạy văn pháp tiếng taCó lẽ cũng vì cái thuyết trình ấy sau đó không lâu Hội Văn hóa Việt Nam thành lập tôi được cử vào làm việc trong Ban Ngôn ngữ văn tự của HộiMuốn cho công việc của mình sớm có thành uả cụ thể từ đó ua đầu mùa xuân 1949 tôi viết ba bài nghiên cứu được in ly tô phát hành tức là Phân tích vần uốc ngữ Một vài nhận xét trong tiếng ta theo chữ Nôm và Tiếng đệm đặt ở đầu sách nàyBấy giờ tôi lại muốn trở lại viết cuốn ngữ pháp nhưng vẫn lúng túng không viết được không làm sao xử lý được những vấn đề mình đã cho là rắc rối Tôi bèn tỉnh ngộ thấy ra cái chỗ tại làm sao mà mình bị bí ấyMột thứ tiếng mới thành lập như tiếng ta mà muốn viết một sách ngữ pháp c.

Ho đâu ra đó làm một việc tổng hợp thì rất khó Bí là tại đó Phải làm việc phân tích trước phân tích tỉ mỉ kẽ còi rồi bấy giờ làm việc tổng hợp thì có lẽ dễ hơnVì như thế tôi bỏ cái dã tâm 1 viết sách ngữ pháp mà đi làm cái việc phân tích tức là tám bài sau trong sách này năm 1950 đã do Hội xuất bản bằng ty pô đề nhan sách là Tìm tòi trong tiếng ViệtTừ 1951 về sau tôi không còn làm việc ngữ ngôn văn tự nữa việc nghiên cứu bỏ dởNay nhân thắng lợi hòa bình trở về thủ đô Hà Nội bèn góp lại những công trình nghiên cứu trong hai năm in thành một cuốn sách phụ lục cái thuyết trình về ngữ pháp ra sau cùng đổi tên mới là Việt ngữ nghiên cứuTrước kia sau khi in ly tô hay ty pô xong tôi có thấy trong bài mình viết còn có chỗ nào sai sót thì điền bổ thêm vào; và hiện nay trước khi ra cuốn sách này tôi còn thấy cái gì đáng nói nữa cũng có nói thêm Cả hai sự bổ túc ấy thuộc về bài nào thì để sau bài ấy chung dưới một cái đầu đề nhỏ là Viết thêm về sau Những mẩu viết thêm ấy hoặc có ghi đủ địa điểm và ngày tháng hoặc chỉ ghi năm mà thôi là tùy lúc bấy giờ có ý cẩn thận hay cẩu thả nhưng đều để nghiệm thấy tư tưởng m?.

eBook Phan Khôi ↠ ↠ Việt ngữ nghiên cứu PDF/EPUB Ã Việt ngữ

eBook Phan Khôi ↠ ↠ Việt ngữ nghiên cứu PDF/EPUB Ã Việt ngữ Sinh 6101887 208Đinh Hợi tại làng Bảo An huyện Điện Bàn tỉnh uảng Nam Mất 1611959 tại Hà Nội Cha Phan Trân Mẹ Hoàng Thị Lệ con gái tổng đốc Hoàng DiệuBút hiệu Chương Dân Khải Minh Tử Tân Việt chung với Diệp Văn Kỳ Nguyễn Văn Bá Thông Reo chung với Nguyễn An Ninh Tú Sơn phiên âm chữ Tout Seul Một Mình để nhại Tú Mỡ Riêng trên báo Sông Hương 1936 1937 có hơn 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *